Här hittar du en del PDF’s att ladda ner för ditt skrivande.

Karaktärsmall

Lär känna din karaktär genom att svara på några frågor om hen. Detta är inget som behöver eller ens ska vara med i ditt manus, det är mer som stöd för dig för att känna din karaktär.

Hämta din karaktärsmall här.

Första kapitlet

Det första kapitlet och de första sidorna är avgörande för om ett förlag och dina läsare vill läsa vidare. Därför måste du fånga dian läsare redan med de första raderna. Här är en lista på vad det första kapitlet bör innehålla.

Hämta din lista om första kapitlet här.