Döm aldrig ett omslag efter dess bok.

Ofta är det första kapitlet eller de första tio sidorna som är avgörande när en förläggare eller läsare tittar på ditt manus. Det ska locka till vidare läsning därför är det otroligt viktigt att det är perfekt.

I en förstakapitelanalys går jag igenom om:

  • Om det lockar till att läsa vidare?
  • Om huvudkaraktären presenteras på ett bra sätt
  • Om språket är bra
  • Gestaltningen

Pris: 1500kr, för andra kapitlet 1000kr

Format: Word, 1,5 radavstånd, 12 pkt, times new roman