Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig vi behandlar, för vilket ändamål, rättslig grund för behandling, hur länge uppgifter sparas och dina rättigheter. 

Personuppgifter

Personuppgifter samlas in via webbformulär eller mejl.  

Uppgifter som registreras är i normalfallet för tjänster: namn, adress, mailadress, personnummer (vid avtal) samt eventuellt telefonnummer. För att ge dig bra service samlar vi även in uppföljning och information kring våra tjänster.

 Uppgifter för nyhetsbrev som registreras är i normalfallet namn och mailadress. Samt uppgift du har lämnat i samband med intresseanmälan, exempelvis vilken tjänst du är intresserad av. 

Ändamål för behandling av personuppgifter

I samband med avtal för tjänster eller uppgifter för fakturering efterfrågas personnummer för att säkerställa att vi får betalt för utförd tjänst. Personnumret kontrolleras hos Skatteverket via samtal, inga uppgifter skickas via mejl. Om kunder ej betalar sin skuld används personnummer vid inkassohantering.  

Det är nödvändigt att använda oss av smarta IT-lösningar för att tillhandahålla och administrera kurs och tjänst. 

Direkt marknadsföring

Vi använder oss av mejladresser för direkt marknadsföring. Det kan vara i form av nyhetsbrev och/eller erbjudanden om kurs och/eller tjänst. Deltagare ger sitt medgivande vid anmälan till så kallat nyhetsbrev, även vid bokning av tjänster Det kan ske via hemsida och/eller i ett formulär. Medgivande kan när som helst återtas. 

Lagring av personuppgifter

Som huvudregel behandlas personuppgifter för ändamålen administration och bokföring under innevarande

år och upp till 24 månader därefter. Det finns andra legitima skäl till varför personuppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder, eller att bearbetningen är nödvändig för uppfyllandet av avtalet. Uppgift om köp av tjänst sparas i 7 år enligt rättslig förpliktelse såsom bokföringslag. Om beslut enligt författning eller myndighet kräver att uppgift sparas längre följer arrangör beslutet.

I direkt marknadsföringssyfte behålls namn och mailadress till dess medgivandet återtas. 

 Vi lägger stor vikt vid säker hantering av dina personuppgifter. Vi använder oss av lämpliga fysiska, tekniska och administrativa procedurer till att förvalta personuppgifterna vi samlar in på ett säkert sätt.  Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet för att förebygga, förhindra och upptäcka att data sprids för utomstående eller går förlorade. 

Uppgifter till tredje part

Namn och mailadress insamlas och överlämnas via underleverantör för att fullfölja utskick av nyhetsbrev och motsvarande i marknadsföringssyfte. Det sker enbart för att marknadsföra våra tjänster. Ingen annan spridning till annan part sker. 

Våra webbsidor använder cookies och liknande tekniska lösningar som samlar in information från din webbläsare. När du besöker vår hemsida behandlar vi personuppgifter om webbläsarinställningar och teknisk information om din enhet samt användargenererade data, exempelvis klick och besökshistorik.


Dina rättigheter

Du har rätt att veta vilka uppgifter som vi insamlat om dig vid ett tillfälle per år. Du har rätt att få rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att få dina uppgifter raderade, det gäller inte de uppgifter som ska användas för att tillmötesgå myndighetsbeslut. 

Du har rätt att när som helst återta ditt medgivande om utskick av marknadsföring.

Integritetspolicy – nyhetsbrev

Arrangör ansvarar för de personuppgifter såsom namn och mailadress som du lämnar till arrangör när du registrerar dig för nyhetsbrev. Ändamålet är att kunna tillhandahålla och administrera e-postadresser och ge till tillgång till nyhetsbrev. Vi kommer att använda dina personuppgifter för att marknadsföra kurser, tjänster och evenemang. Den lagliga grunden för behandlingen är ditt samtycke. 

Dina uppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på arrangörs nyhetsbrev. När du avregistrerar dig tar arrangör bort dina personuppgifter. Du avregistrerar dig genom att använda ”nej, tack” länk i slutet av nyhetsbrev. Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte längre vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål.